Steg för steg mot en bättre miljö

Alla drygt 33 000 steg som vi monterar varje år kommer från vår egen fabrik.
Fabriken är 2 400 m² och alla el och värme som går åt producerar vi själva med solenergi.

Vi ärver inte jorden av våra föräldrar Vi lånar den av våra barn

Jorden har begränsade resurser och vi måste värna om vår miljö. Vi fortsätter ändå att konsumera allt mer. Det är en ekvation som inte går ihop. Till slut kommer jordens tillgångar helt enkelt att ta slut. Vi har alla ett ansvar att värna om vår miljö och jordens resurser, men kanske främst gäller det för oss företag som producerar det som vi alla konsumerar.

Vad kan vi göra?

Vår bransch – trapprenoveringar, kan tyckas vara en obefintlig del av dessa problem för vår miljö. Det är dessutom redan mer miljövänligt att renovera trappan istället för att byta ut den. Så vad kan vi som företag göra för att påverka?

 

Miljösatsning från start

FormTrappan har funnits sedan 2012. Redan då trodde och hoppades vi på att en medveten satsning på miljön skulle vara en smart investering – inte bara för miljön utan även för företaget i stort.

 

Självförsörjande fabrik och elbilar

Vår satsning för ett klimatsmart företag nådde en milstolpe redan efter fyra år. 2016 kunde vi stolt konstatera att FormTrappans fabrik drivs enbart med el från egna solceller på närmare 1 000 m². Samma solceller ger även bränsle till våra elbilar vi använder i tjänsten.

 

Självförsörjande fabrik och elbilar Miljötänk från start

Vi kom fram till att de beslut vi tar i uppstarten kommer att vara avgörande för framtiden – både företagsmässigt och miljömässigt. Våra medvetna och aktiva val att minska vårt ekologiska fotavtryck har visat sig vara rätt väg att gå.

Egen värmeproduktion

Den 2 400 m² stora fabriken, med 22 meter till taknock, värms upp av spillmaterial från produktionen av trapporna. Satsningarna har varit bra för oss som företag. Men framför allt – de är bra för miljön!

Miljötänk i stort och smått

När det kommer till miljöfrågor så är långsiktighet ett ledord, det handlar om att tänka utanför boxen och försöka se långt fram i tiden. Beslut som är enkla och billiga för stunden blir ofta dyra, ineffektiva och dåliga för miljön i längden.

Så med en självförsörjande fabrik i full gång och tjänstebilar som drivs av egenproducerad el började vi titta på andra delar av vår verksamhet. Närmare bestämt vilket material vi använder i våra trappor.

 

Långsiktigt miljötänk

När vi stod inför det avgörande valet, försökte vi tänka just långsiktigt. Vi vet att ek är ett väldigt långsamväxande träslag, det i kombination med att den är oerhört populär har resulterat i att eken är på väg att bli en bristvara i hela världen. Samtidigt är det väldigt många som efterfrågar just ek till sin trappa på grund av dess goda egenskaper – ek är ett hårt och segt träslag. I och med ekens egenskaper förstod vi att det kommer bli svårt att välja bort materialet helt från våra trappor. Men vi hittade en annan lösning.

Lager på lager för miljön

Massiva trapprenoveringssteg

Våra steg, lamellparkettsteg, är inte som alla andra massiva trapprenoveringssteg som du kan köpa i byggvaruhusen. Stommen är uppbyggd av furu och björk i olika skikt, furu/björk är snabbväxande träslag och är därför miljövänligare än ett helt massivt material i långsamväxande ädelträ.

 
 

Ett steg för miljön

På toppen ligger eken av en tjocklek på 3 mm, precis så mycket som behövs för att du ska kunna slipa om steget ett par gånger. Den här lösning ger oss ekens goda kvaliteter utan att tära på miljön – det tycker vi är ett stort steg i rätt riktning.