Ledstång trappa – undvik olycksfall, gör din trappa säker

Ledstång trappa – undvik olycksfall, gör din trappa säker

Ledstång trappa – En viktig och nödvändig åtgärd för att undvika fall och olyckor i trappor. För äldre och andra personer med balanssvårigheter är ledstång trappa ett måste för säkerheten. 

Den största olycksorsaken bland äldre

Fallolyckor är den vanligaste olycksorsaken bland äldre. Totalt vårdades 101 821 personer 65 år och äldre i slutenvård eller specialiserad öppenvård för fallolyckor 2020 skriver folkhälsomyndigheten. Genom att installera en ledstång trappa blir din trappa mycket säkrare för dina nära och kära. 

Vi byter ledstång till din trapp!

Vi erbjuder ledstänger i stavlimmad ek 120 x 27mm eller en rund variant som är 45 mm som oljas som slutfinish. Räcket kan monteras av oss i både nya eller befintliga fästen, vad som passar er bäst. Om du vill montera ledstången själv så går det också bra. Byte av ledstång trappa ingår inte i våra priser när du vill renovera din trappa, utan kostnaden för att byta/lägga till ledstång tillkommer på offerten och ni får då ett fast pris att utgå från.

Genom att ge din trappa en ny ledstång ger det rummet ett lyft!

En trappa utan ledstång kan se kalt ut. Det finns också en viss förväntning att det ska finnas skydd på båda sidorna av en trappa, antingen i form av vägg eller en ledstång.
Vi på Formtrappan hjälper dig gärna att montera en ledstång till din trappa! En snabb och enkel åtgärd för att din trappa ska passa bättre in i hemmet och framförallt få en trappa som är säker.

Allmänna råd från boverket

Ramper och trappor ska ha balansstöd i form av ledstänger. Ledstängerna ska vara lätta att greppa. Ramper och trappor i publika lokaler bör ha ledstänger på båda sidor. Andra ramper och trappor som har fler än tre steg, bör ha ledstänger på båda sidor. Lägre ramper och trappor bör ha minst en ledstång. Inom en bostadslägenhet får vinklade och svängda trappor, som är högst 0,9m breda, anordnas utan inre ledstång, om det i stället finns en spaljé, mittstolpe eller dylikt som går lätt att gripa om. Ledstänger bör sitta på 0,9m höjd. Läs mer här.

Om du vill läsa om fler tips på hur du kan göra din trappa säker kan du göra det här.