Integritetspolicy

FormTrappan Tillverkning AB, Org.nummer: 556901-0159 Företaget värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

Det är Företagets målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Företaget samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn när du lämnat uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Företaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Företaget kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till Företaget i syfte att fullfölja våra åtaganden gentemot dig som användare av våra tjänster eller dig som en arbetssökande kandidat. Personuppgifter kan även behandlas för att Företaget ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag, förordning eller föreläggande från myndighet.

De personuppgifter som Företaget behandlar är krypterade och behandlas enligt nedan. Företaget behandlar de personuppgifter som du självmant lämnat till oss. Exakt vilken typ av personuppgifter detta är beror på vilka uppgifter du valt att registrera.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Företaget kan vilja lämna speciella erbjudanden som vi tror kan vara av intresse för dig om våra tjänster eller produkter eller med dessa relaterad information från de företag, myndigheter och organisationer som har ingått avtal med Företaget om (”Tredje Part”). Du kan välja att inte dela din information med Tredje Part när du lämnar din information till oss. Om du samtycker till att vi förser dig med information från oss eller Tredje Part kan du alltid välja bort detta på webbplatsen för FormTrappan Tillverkning AB vid ett senare tillfälle.

Om hela eller delar av Företagets verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Alla personuppgifter behandlas i krypterad form hos Företaget på Företagets eller dess samarbetspartners servrar inom EU.

När du använder våra tjänster kan du få frågan om du vill lämna vissa personuppgifter till Tredje part. Om du självmant väljer att lämna personuppgifter till Tredje part är denna Tredje part personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter som Tredje part samlar in. Företaget rekommenderar dig att läsa den personuppgiftspolicy som sådan Tredje part tillämpar. Företaget tar inte ansvar för andra aktörers behandling av personuppgifter.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du lämnar dina uppgifter som prospekt eller kund för våra tjänster samt som kandidat för lediga tjänster sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra våra eller våra samarbetsparters åtaganden gentemot dig. Du kan när som helst avregistrera dig som användare. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska denne lämna in en skriftlig begäran till Företaget. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Ändringar i Integritetspolicy

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.

En ny version av denna integritetspolicy gäller från och med den tidpunkt som anges i den nya versionen av integritetspolicyn och blir gällande gentemot dig när du, efter sådan tidpunkt, använder FormTrappan eller på annat sätt godkänner de uppdaterade villkoren. Den vid var tid gällande integritetspolicyn finns tillgänglig på webbplatsen.

Cookies

På webbplatsen används cookies eller liknande teknik för att samla in information om ditt besök på webbplatsen.

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Informationen lagras i form av en cookie eller liknande fil och hjälper oss att förbättra din upplevelse av webbplatsen genom att minska tidsåtgången.

Genom att godkänna denna integritetspolicy och använda webbplatsen samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.