Vinyl/linoleum

Material främst för offentliga miljöer. Priser endast via offert, inga fast priser gäller.

Se fördelar och teknisk information här