Formtrappan trappar upp för att klara en ökad efterfrågan.

Formtrappan trappar upp

Vi trappar upp och tar nästa steg i utvecklingen för att klara en ökad efterfrågan.

Råda bot på växtvärk

Första delen av Formtrappans fabrik byggdes så sent som 2012, nu fem år senare har Formtrappan växt ur lokalerna och byggt ut till det dubbla för att klara den ökade efterfrågan i Sverige. Men det är inte bara fabriksytan som expanderar. Konceptet med specialiserad fabrik, fasta priser, digitala mätinstrument och hög kundfokus har tagit verksamheten utanför Sveriges gränser. Och här kommer den nya och större fabriken att spela en avgörande roll i företagets satsning att vidareutveckla succékonceptet utomlands.

 

Stairway to Heaven

Den stora utbyggnaden fördubblade ”trappstegsfabrikens” yta till ca 2500 m2 golvyta. Dessutom sträcker sig nu ”FormTrappan-tornet” som det kallas i området, 21 meter upp i skyn och syns långt över ängarna runt fabriken. Man skulle nästan kunna tro att vi har ett trapphus ända upp i himlen.

Fler kvadrat. Fler solceller.

I och med utbyggnaden installerades även ett toppmodernt robotsystem för att effektivisera och förbättra kvalitén ytterligare, något som beräknas tredubbla kapaciteten årligen i fabriken. För att fortsatt klara produktionen enbart via egenproducerad el byggdes även solcellsparken ut med ytterligare 300m2 till totalt 950 m2.